سوختن
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۳٠  کلمات کلیدی: دل شکسته


 
عاشقی
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٤  کلمات کلیدی:

خوشابه حال زلیخا

عاشق که شد

خدا را پیدا کرد

....

ما که عاشق می شویم

خدا را گم می کنیم

....


 
 
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٧  کلمات کلیدی:


 
تصور
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٩  کلمات کلیدی:
تصور کن
روزی بهم پیام بدی و جواب ندم!
زنگ بزنی
و تعجب کنی چرا جواب نمیدم
و روزی دیگه زنگ بزنی
و یکی از خانواده ام جواب بده بگه بفرمایید؟
و تو بگی کجایی؟؟!
بگه منظورتون اون مرحومه؟
...
چیکار میکنی؟
داد میزنی؟
گریه میکنی؟
اونوقت میگه امروز 4 روزه دفنش کردیم !
اون لحظه چی میگی؟
...
تا وقتی امروز کنارتم سعی کن
دوستم داشته باشی
چون ممکنه روزی بیاد
و
من نباشم...
دیروز یکی رو دفن کردن
امروز یکی
و فردا هم من...
آره زندگی همینه ...

 
یلدا
ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۳٠  کلمات کلیدی:

 

دلتنگتر و بدتر از این شب بازم خودشه

کاش زودتر تمومشه

دلم گرفته

آسمون به دادم برس

...

 


 
← صفحه بعد